Christenen voor Israël

Mission Statement
Stichting Christenen voor Israël stelt zich ten doel om christenen in Nederland en wereldwijd bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld. Haar boodschap naar de kerken is dat de gemeente van Jezus Christus niet in de plaats van Israël is gekomen, maar dat er nog verschillende belangrijke beloften voor Israël in de nabije toekomst zullen worden vervuld.

We geven betrouwbare informatie over het land, het volk en de staat van Israël. Wij roepen christenen op solidair met Israël te zijn en wijzen elke vorm van antisemitisme af. Hierbij gaan we uit van het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods Woord. Christenen voor Israël steunt Israël metterdaad en is werkzaam in Nederlandse kerken en gemeenten.

Activiteiten
Het werkterrein van Christenen voor Israël uit zich voornamelijk op twee gebieden, namelijk in het geven van Bijbels onderwijs met betrekking tot Israël, en in het bemoedigen en steunen van het Joodse volk.

We organiseren diverse activiteiten in Nederland en België: concerten, samenkomsten, lezingen, zangavonden en thema-bijeenkomsten rond Israël. Al deze activiteiten zijn erop gericht Gods bedoeling met Zijn volk duidelijk te maken. Daarbij roepen wij mensen op om Israël niet alleen in gebed te steunen, maar ook door giften en steunbetuigingen. Op deze manier kunnen wij, naar de Bijbelse boodschap, Gods volk troosten.

Zo organiseren we unieke solidariteitsreizen naar Israël. Wat deze reizen zo uniek maakt, is dat we onder andere non-profit organisaties bezoeken die door Christenen voor Israël financieel gesteund worden, zoals bijvoorbeeld een gaarkeuken in Jeruzalem die dagelijks 8.000 gratis maaltijden klaarmaakt voor de allerarmsten, een centrum waar psychologische en praktische hulp verleend wordt aan overlevenden van terreuraanslagen, enzovoorts. Kijk in het menu onder de knop ‘Projecten’ voor meer informatie over de projecten die wij steunen.

Publicaties
Tien keer per jaar komt de krant Israël Aktueel uit. In deze krant brengen wij betrouwbaar en positief nieuws over Israël, scherpe analyses van het nieuws en theologische beschouwingen op de tegenwoordige tijd en haar gebeurtenissen. Daarnaast publiceren wij vier keer per jaar het tijdschrift Profetisch Perspectief, waarin actuele thema’s in een bijbels en profetisch perspectief worden belicht. Ten slotte heeft de stichting voor theologen en theologisch geïnteresseerden het blad Israël en de Kerk waarin diverse theologische verhandelingen staan omtrent Israël en waarmee predikanten een bron hebben van theologische visie op Israël. Verder publiceert Christenen voor Israël een kinderblad, les- en bijbelstudiemateriaal en diverse nieuwsbrieven. Kijk voor meer informatie onder publicaties.

Isreality
Isreality is de jongerenafdeling van Christenen voor Israël en wil christelijke jongeren bewust maken van Gods plan met het Joodse volk en het land Israël. Door de lang verkondigde ‘vervangingsleer’ hebben christenen het zicht verloren op Israël. Hoog tijd dus voor een reality-check!

Ondanks alle gebeurtenissen op het moment blijft Gods belofte gelukkig staan en als wij in Hem geloven, mogen we ook uitzien naar bijzondere gebeurtenissen in Israël en van daaruit voor de hele wereld! Isreality wil hier meer licht op werpen en wil met haar activiteiten Israël steunen, omdat God in zijn woord oproept om Zijn volk te troosten (Jesaja 40:1) en te bidden voor de vrede van Jeruzalem (Psalm 122:6).

Kijk voor meer informatie op www.isreality.nl!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Ontvang Onze Nieuwsbrief!