Wervelend feest met Tzahal

http://tzahal.nl #tzahal2015

21 oktober 2015
Het eerste concert van Tzahal in de Basiliek in Veenendaal gisteravond was een geweldig succes. Een volle zaal, een enthousiast publiek en en energieke band maakten het geheel tot en wervelend feest.

Zeker tegen het einde van de avond kwamen de voetjes van de vloer. Alle aanwezigen hadden bij de ingang een Israëlvlaggetje gekregen en het was dan ook een prachtig gezicht om tijdens het optreden de zee van vlaggetjes te zien wapperen. Dit was voor de bandleden en de andere Israëli’s die de avond bijwoonden zichtbaar een bemoediging.

De avond werd natuurlijk niet alleen gehouden voor het vermaak van het publiek, maar ook tot steun van Israël. Er werd gecollecteerd voor Aleh, een organisatie die de allerzwaksten uit de Israëlische samenleving – meervoudig zwaar gehandicapten – liefdevol en waardige opvang biedt. Hierover vertelde Generaal-Majoor Doron Almog over. Bekijk ook het filmpje hieronder. De opbrengst van de collecte was geweldig: ruim veertienduizend euro! Hartelijk dank.

SHIR LAMA’ALOT
Sjier lama`alot.
Essa eenai el hehariem: me’ajin javo ezri? Ezri me-iem Hasjemosè sjamajim va-arets.
Ik sla mijn ogen op
naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde
gemaakt heeft.

Al jiteen lamot raglècha
al janoem sjomrecha.
Hij zal je voet niet laten wankelen, Hij zal niet sluimeren, je Wachter

Hineh, lo janoem velo jisjan sjomeer jisrael. Hasjem sjomrecha Hasjem tsielcha al jad jemiencha.
Nee, Hij sluimert niet,
Hij slaapt niet,
de Wachter van Israël.
De HEER is je Wachter,
de HEER is de Schaduw
aan je rechterhand

Jomaam hasjèmesj lo jakekkavejareeach balaila.
Overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden

Hasjem jisjmorcha mikol ra’ah
jisjmor et nafsjecha. Hasjem jisjmor
tseetcha oevo-acha me-ata ve-ad olam.
De HEER behoedt je voor alle kwaad,
Hij waakt over je leven, de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Ontvang Onze Nieuwsbrief!